Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, rozwiewającą wątpliwości dotyczące tego, czy fiskusowi należy się podatek od sprzedaży nieruchomości dokonanej przez wdowy i wdowców przed upływem 5 lat od śmierci jednego z małżonków.

Problem w rozpatrywanej sprawie dotyczył tego, czy po śmierci jednego z małżonków, którzy przed laty nabyli do wspólnego majątku nieruchomość, drugi z małżonków musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), jeśli chciałby od razu dokonać sprzedaży nieruchomości, czy też musi poczekać 5 lat od końca roku, w którym nabył udział w tej nieruchomości w drodze dziedziczenia po swym małżonku. Co oczywiste, ta druga opcja była niekorzystna dla wdów lub wdowców, niestety taki sposób opodatkowania organy podatkowe uznawały za prawidłowy.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie nie było jednolite. Część sądów uznawała, że po śmierci jednego z małżonków, drugi nie może nabyć (dla celów podatkowych) w drodze spadku po raz drugi udziału w tej samej nieruchomości. Z drugiej strony niektóre składy orzekające w tego typu sprawach potwierdzały stanowisko organów podatkowych o tym, że dziedziczenie nieruchomości lub prawa objętego uprzednio ustrojem wspólności majątkowej małżeńskiej stanowi nabycie. Oznaczało to, że data takiego nabycia, tj. otwarcie spadku stanowi o rozpoczęciu biegu 5-letniego terminu, który decyduje o opodatkowaniu PIT zbycia nieruchomości lub prawa po śmierci jednego ze współmałżonków.

15 maja 2017 r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął korzystną dla podatników uchwałę rozwiewającą wątpliwości w tym zakresie.  Sąd uznał, że w przypadku zbycia nieruchomości po śmierci współmałżonka, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, za dzień nabycia należy uznać datę nabycia nieruchomości lub praw do majątku wspólnego przez małżonków, a nie moment otwarcia spadku.

Uchwała NSA z dnia 15 maja 2017 r. sygn. akt II FPS 2/17

Tagi: , , , , ,
Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, rozwiewającą wątpliwości dotyczące tego, czy fiskusowi należy się podatek od sprzedaży nieruchomości dokonanej przez wdowy i wdowców przed upływem 5 lat od śmierci jednego z małżonków.

(więcej…)

Tagi: , , , , ,