Stworzyliśmy zespół ekspertów z różnych dziedzin, którzy skutecznie załatwią Twoje sprawy.
Prawnik Aleksandra BerezowskaAleksandra Berezowska (Jankowska)

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Tytuł magistra prawa zdobyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach Aleksandra Berezowska odbyła trzyletnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu zakończoną zdanym egzaminem radcowskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich Kancelariach Radców Prawnych i Adwokatów, a także w jednostkach samorządu terytorialnego na obszarze województwa wielkopolskiego. Ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, odszkodowawczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Reprezentuje klientów zarówno z kraju, jak i zagranicy przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Aleksandra Berezowska posiada również bogatą praktykę w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego i Rzecznikiem Finansowym, dotyczących funkcjonowania rynku ubezpieczeń.

Włada językiem angielskim i francuskim.

Tomasz BerezowskiTomasz Berezowski

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Kolonii, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Departamencie Prawnym Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także w warszawskich Kancelariach Radców Prawnych i Adwokatów, gdzie zajmował się m.in. obsługą prawną przedsiębiorców i  klientów niemieckojęzycznych. Ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Tomasz Berezowski reprezentuje klientów zarówno z kraju, jak i zagranicy przed organami administracji, sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.