Ubezpieczyciel, sprawca wypadku albo inna odpowiedzialna osoba nie chce zapłacić odszkodowania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Alege oferuje usługi związane z dochodzeniem:

 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • renty wyrównawczej,
 • renty alimentacyjnej (zobacz tutaj, co to jest renta alimentacyjna i komu się należy),
 • zwrotu kosztów pochówku, w tym ceremonii żałobnej, kwiatów na grób, przygotowania stypy, strojów związanych z czasem żałoby, postawienia nagrobka.

Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń powstałych między innymi w związku z:

 • wypadkami przy pracy, w drodze do/z pracy,
 • śmiercią bliskich osób,
 • wypadkami komunikacyjnymi,
 • zmniejszeniem wartości nieruchomości (np. w związku z budową lotniska, wysypiska, drogi),
 • zdarzeniami losowymi, których skutkiem była śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie mienia.
Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w sprawach o odszkodowania, w szczególności:
 • Szczegółową analizę, która pozwoli ocenić, jakie są szanse na otrzymanie odszkodowania,
 • Pomoc w wycenie należnego odszkodowania,
 • Bieżące doradztwo, którymi kosztami można obciążyć osobę odpowiedzialną do wypłaty odszkodowania,
 • Pomoc w zebraniu materiału dowodowego,
 • Pomoc lub zastępstwo (w oparciu o udzielone pełnomocnictwo) przy zgłoszeniu roszczenia,
 • Reprezentację i doradztwo w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń,
 • Reprezentację w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym,
 • Reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji, co obejmuje m.in.:

– Sporządzenie i wniesienie pozwu, a także innych pism procesowych,

– Sporządzenie i wniesienie apelacji,

– Sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego,

– Zastępstwo procesowe na rozprawach,

– Bieżące konsultacje i doradztwo.

W imieniu swoich Klientów Kancelaria podejmuje działania przeciwko Ubezpieczycielom, ZUS, KRUS, a także sprawcom wypadków komunikacyjnych, wobec których toczy się postępowanie karne.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami współpracy z Kancelarią Alege oraz Kontaktu z naszym Zespołem. Przypominamy, że wstępna analiza sprawy jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania do kontynuowania współpracy. W sprawach odszkodowawczych istnieje ponadto możliwość umówienia się z nami w taki sposób, że  część naszego wynagrodzenia zależeć będzie od powodzenia Państwa sprawy w sądzie. Ogranicza to znacznie Państwa ryzyko finansowe związane z wytoczeniem powództwa.