Wykłady z zakresu edukacji prawnej dla uczniów

Wykłady z zakresu edukacji prawnej dla uczniów

Październik był dla nas miesiącem pełnym ciekawych doświadczeń. W ramach współpracy z Fundacją Togatus Pro Bono mieliśmy okazję poprowadzić sześć wykładów z zakresu edukacji prawnej dla młodzieży ze szkół średnich w Dębnie i w Myśliborzu.

Wykłady zostały zorganizowane we współpracy z Fundacją Togatus Pro Bono z Olsztyna w ramach zadania z zakresu edukacji prawnej realizowanego na podstawie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Prowadzone przez nas wykłady odbyły się w trzech terminach: 3, 10 i 24 października 2022 r. Wzięli w nich udział uczniowie ZS nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie, ZS im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu.

W ramach spotkań w szkołach poruszyliśmy bardzo ważne kwestie. Jednym z tematów było zjawisko hejtu oraz jego skutki prawne. Młodzi słuchacze dowiedzieli się, na czym polega swoboda wypowiedzi i jakie są jej granice. Ponadto wskazaliśmy i omówiliśmy przykładowe przestępstwa, których znamiona może wypełniać hejt oraz poruszyliśmy kwestię odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych. Uczniowie usłyszeli wskazówki, jak konstruować swoje wypowiedzi w internecie, aby nie narażać się na odpowiedzialność karną lub cywilną. Poradziliśmy też, jak chronić siebie przed hejtem.

Kolejny temat dotyczył pierwszej pracy. Omówiliśmy różne formy wykonywania pracy: w ramach umowy o pracę, własnej działalności gospodarczej, umów cywilnoprawnych i tzw. pracy „na czarno”. Uczniowie poznali charakterystyczne cechy każdej z ww. form pracy oraz ich wady i zalety. W dzisiejszych czasach pracodawcy często pozostawiają bowiem kandydatom na pracowników swobodę wyboru formy zatrudnienia. Decyzja w tym zakresie nie pozostaje jednak bez wpływu na wysokość wynagrodzenia oraz przywileje wynikające z umowy danego rodzaju.

Ostatnim z poruszonych zagadnień był temat zawodów prawniczych. Licealiści usłyszeli m.in., na czym polega profesja sędziego, prokuratora, komornika, notariusza, radcy prawnego oraz adwokata. Wykłady obejmowały również wyjaśnienia, jakie wymagania należy spełnić, aby powyższe zawody wykonywać.

Jeśli jesteś zainteresowany wykładami, szkoleniami lub warsztatami z dziedziny prawa, zapoznaj się z naszą ofertą w tym zakresie.