Oferujemy przedsiębiorcom bieżące doradztwo lub doraźną pomoc w rozwiązywaniu problemów z dziedziny prawo gospodarcze.

Wśród świadczonych przez nas usług z zakresu prawo gospodarcze znajdują się w szczególności:

 • Obsługa klienta w zakresie spraw związanych z powstaniem oraz ustaniem działalności podmiotów  gospodarczych, np.
  • postępowań w sprawach wpisu do CEiDG lub wpisu do KRS,
  • postępowań w sprawach związanych z upadłością, restrukturyzacją lub likwidacją spółki,
  • sporządzania projektów umów i statutów spółek,
  • postępowań w sprawie koncesji, licencji, zezwoleń, pozwoleń itp.,
 • Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • Reprezentacja klienta podczas spraw sądowych, spraw przed organami administracji, w negocjacjach
  z kontrahentami,
 • Opiniowanie oraz sporządzanie umów handlowych, ogólnych postanowień oraz regulaminów,
 • Windykacja należności,
 • Sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy,
 • Obsługa klienta w zakresie spraw związanych z ochroną znaków towarowych oraz patentów na wynalazki,
 • Obsługa klienta w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Bieżące doradztwo.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami współpracy z Kancelarią Alege oraz do kontaktu z nami!